Select PageTLK-10: — Streptokokai ir stafilokokai, sukeliantys ligas, klasifikuojamas kituose skyriuose

Poskyrį B95-B97 sudaro 3 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 30 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • A00-B99→TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS
      • B95-B97→INFEKCINES LIGAS SUKELIANČIOS BAKTERIJOS, VIRUSAI IR KITI SUKĖLĖJAI