Select Page



TLK-10: B83 — Kitos helmintozės

Kategoriją B83 sudaro 7 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas B83 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: kitos helmintozės.Pastaba dėl B83 diagnozės kodo taikymo: Išskyrus: kapiliariazę: / • žarnyno (B81.1) / • neklasifikuojamą kitaip (B81.1)



Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • A00-B99→TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS
      • B65-B83→HELMINTOZĖS
        • B83→Kitos helmintozės