Select PageTLK-10: B60 — Kitos pirmuonių sukeltos ligos, neklasifikuojamos kitur

Kategoriją B60 sudaro 4 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas B60 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: kitos pirmuonių sukeltos ligos, neklasifikuojamos kitur.Pastaba dėl B60 diagnozės kodo taikymo: Išskyrus: kriptosporidiazę (A07.2) / žarnyno mikrosporidiazę (A07.8) / izosporiazę (A07.3)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • A00-B99→TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS
      • B50-B64→PIRMUONIŲ SUKELTOS LIGOS
        • B60→Kitos pirmuonių sukeltos ligos, neklasifikuojamos kitur