Select PageTLK-10: B24 — Nepatikslinta žmogaus imunodeficito viruso [ŽIV] sukelta liga


Ligos kodas B24 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: nepatikslinta žmogaus imunodeficito viruso [živ] sukelta liga.
Atgal

Pastaba dėl B24 diagnozės kodo taikymo: Įgytas imunodeficito sindromas [AIDS], neklasifikuojamas kitaip / Su AIDS susijęs kompleksas [ARC], neklasifikuojamas kitaip / KITOS VIRUSŲ SUKELTOS LIGOS (B25-B34)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • A00-B99→TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS
      • B20-B24→ŽMOGAUS IMUNODEFICITO VIRUSO [ŽIV] SUKELTA LIGA
        • B24→Nepatikslinta žmogaus imunodeficito viruso [ŽIV] sukelta liga