Select PageTLK-10: — Pūslelinės virusų [herpes simplex] sukeltos infekcijos

Poskyrį B00-B09 sudaro 10 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 33 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • A00-B99→TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS
      • B00-B09→VIRUSŲ SUKELTOS INFEKCIJOS, KURIOMS BŪDINGI ODOS IR GLEIVINĖS PAŽEIDIMAI