Select PageTLK-10: A88 — Kitos virusų sukeltos centrinės nervų sistemos infekcijos, neklasifikuojamos kitur

Kategoriją A88 sudaro 3 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas A88 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: kitos virusų sukeltos centrinės nervų sistemos infekcijos, neklasifikuojamos kitur.Pastaba dėl A88 diagnozės kodo taikymo: Išskyrus: virusų sukeltą: / • encefalitą, neklasifikuojamą kitaip (A86) / • meningitą, neklasifikuojamą kitaip (A87.9)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • A00-B99→TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS
      • A80-A89→VIRUSŲ SUKELTOS CENTRINĖS NERVŲ SISTEMOS LIGOS
        • A88→Kitos virusų sukeltos centrinės nervų sistemos infekcijos, neklasifikuojamos kitur