Select PageTLK-10: — Raupsai [Hanseno (Hansen) liga]

Poskyrį A30-A49 sudaro 18 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 90 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • A00-B99→TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS
      • A30-A49→KITOS BAKTERIJŲ SUKELTOS LIGOS