Select PageTLK-10: A28 — Kitos bakterinės zoonozės, neklasifikuojamos kitur

Kategoriją A28 sudaro 5 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas A28 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: kitos bakterinės zoonozės, neklasifikuojamos kitur.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • A00-B99→TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS
      • A20-A28→TAM TIKROS BAKTERINĖS ZOONOZINĖS LIGOS
        • A28→Kitos bakterinės zoonozės, neklasifikuojamos kitur