Select PageTLK-10: — Kvėpavimo organų tuberkuliozė, patvirtinta bakteriologiškai ir histologiškai

Poskyrį A15-A19 sudaro 4 diagnozės patikslinimo kategorijos kodai. Priskaičiuojant tolimesnius, patikslinančius įrašus, šiame poskyryje aprašomi 31 kodai.Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • A00-B99→TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS
      • A15-A19→TUBERKULIOZĖ