Select PageTLK-10: A04 — Kitos bakterijų sukeltos žarnyno infekcijos

Kategoriją A04 sudaro 10 diagnozę patikslinantys TLK kodai.
Ligos kodas A04 naudojamas tada, kai nurodoma diagnozė: kitos bakterijų sukeltos žarnyno infekcijos.Pastaba dėl A04 diagnozės kodo taikymo: Išskyrus: maisto intoksikacijas, klasifikuojamas kitur: / • listeriozę (A32) / • kitas, sukeltas bakterijų (A05) / • salmonelių sukeltas intoksikacijas maistu ir infekcijas (A02) / • toksinį kenksmingų maisto produktų poveikį (T61–T62) / • tuberkuliozinį enteritą (A18.3)Diagnozių kodų klasifikavimo seka:

  • TLK-10 Ligų kodai
    • A00-B99→TAM TIKROS INFEKCINĖS IR PARAZITŲ SUKELIAMOS LIGOS
      • A00-A09→ŽARNYNO INFEKCINĖS LIGOS
        • A04→Kitos bakterijų sukeltos žarnyno infekcijos